Alf Pettersson AB – januari 2024

Större lokalytor
Från och med den 1 januari har vi övertagit hela fastigheten på Borgens Gata 16-18 i Alingsås. Vårt kontorsutrymme sträcker sig över 1000 kvm på två plan, och produktionsytorna har ökat med 1000 kvm. Nu disponerar vi totalt 5000 kvm.Music from #Uppbeat (free for Creators!):
https://uppbeat.io/t/ra/serenity
License code: BI9GCQUVOWPZXE7R


  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss