Miljöutbildning hos Renova

I vårt långsiktiga hållbarhetsarbete som har pågått ett antal år, försöker vi jobba mer hållbart och ”dra vårt strå till stacken”.

Det gör vi genom att dels skapa en så bra arbetsmiljö för oss själva som möjligt men även intensifiera vårt arbete för att minimera vårt klimatavtryck.

Under de gångna veckorna har alla på företaget genomgått Renova Miljö ABs miljöskolan i Göteborg. Vi har fått insikt och fördjupad kunskap i miljösmart återvinning och fått vetskap om vad som händer med vårt avfall och hur vi kan bli mer klimatsmarta och spara på naturens resurser.

– ”Miljöskolan får en pedagogisk vinning och bättre förståelse hos deltagarna genom den helhetsupplevelse som bl.a. besöket på anläggningen i Sävenäs ger”. – säger Veronika Alvdén Bona, HR-ansvarig på Alf Pettersson AB.

Vi kommer framöver att, i den mån vi kan påverka, jobba mer påtagligt med Agenda 2030 som består av de 17 globala målen för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och trygga samhällen.

Vi fortsätter vårt arbete och återkommer framöver med fler inlägg om vårt hållbarhetsarbete.

Vad har ni för pågående hållbarhetsarbete på din arbetsplats?
Renovas anläggning i Sävenäs.
Renovas Miljöskola
En av grupperna från Alf Pettersson AB
Agenda 2030 – Förenta Nationernas 17 miljömål.
Vi noterade till vår glädje att även Renovas lastbilsflotta använder kvalitetsprodukter från Alf Pettersson AB. Här en AP Box Premium med Sarg.

  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss