Plåt- och Svetsteknik

Plåt- och Svetsteknik

I Alströmergymnasiet lokaler i Alingsås ligger utbildningen Plåt- och Svetsteknik, som rent organisatorisk tillhör Vuxenutbildning Campus Alingsås. Där erbjuds moderna maskiner, den senaste tekniken och relevant utbildningsinnehåll samt riktigt bra lärare. De personer som genomgår utbildningen i Alingsås blir väl förberedda för en fortsatt karriär inom industrin efter avslutad utbildning.

– ” I Alingsås har vi en av de absolut bästa plåt och svetsutbildningar som finns i Sverige. Det är jag helt övertygad om”

Jan-Krister Johansson
VD, Alf Pettersson AB

Många nya medarbetare
På Alf Pettersson AB har vi anställt många medarbetare direkt från denna utbildning, även om deras ursprungliga bakgrund inte nödvändigtvis hade anknytning till industrin. Efter ett års utbildning är de redo att börja arbeta och bidra omedelbart, det är det inte många utbildningar som kan stoltsera med det.

Stort engagemang
En av de stora fördelarna med utbildningen är att kommunens industriföretag via Yrkesrådet har ett högt engagemang i utbildningen, tillsammans med rektorer och lärare. Om utbildningen inte hade funnits, skulle kompetensbristen inom kommunen snart blivit påtaglig, och företag hade dragit personal från varandra. Nu bidrar i stället företagen i utbildningen, vilket är gynnsamt både för skolan och företagen. Detta säkerställer att utbildningen är relevant för vad företagen efterfrågar, vilket i sin tur leder till att de färdigutbildade eleverna blir anställningsbara direkt efter utbildningen.

Ettårig utbildning
Utbildningen är ettårig och har mellan 5–10 elever per termin med antagningsperioder på våren och hösten. En del av utbildningen sker genom så kallat arbetsplatsförlagt lärande (APL). Innan APL-perioden, som normalt varar i fyra veckor, besöker eleverna företagen för att bekanta sig med deras verksamhet.

Beslutsfattare
Det är värt att notera att för inte så länge sedan var många av kommunens beslutsfattare omedvetna om den höga utbildningskvaliteten som denna utbildning erbjuder, men på senare tid har medvetenheten betydligt förbättrats, bland annat genom att kommunstyrelsen gjorde ett studiebesök hos Plåt- och Svetsteknik. Nu hoppas vi på Alf Pettersson AB att denna höga standard kan bibehållas och att denna utbildningsmodell kan utvidgas till att omfatta fler inriktningar.

Samhällsnytta
Det finns en företags- och en samhällsnytta med vårt engagemang i skolan och det passar med det vi vill göra långsiktigt och det är viktigt för Alingsås. Om man kan göra gott där man finns och verkar oavsett om det är företagande, i föreningsliv eller något annat, så räcker det långt.

Foto: Campus Alingsås

– ”Det lärarna på Plåt – och svetsteknik har varit duktiga på, är att de lotsat elever till rätt företag. I och med att lärarna kan företagens verksamhet, värderingar och önskemål och har god kännedom om eleverna.”

Jan-Krister Johansson
VD, Alf Pettersson AB  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss