Remondis – Ny partner för avfallshantering

Vi har under våren jobbat med vårt projekt ”Miljörummet” för att förbättra och tydliggöra vår avfallssortering som en fortsättning på vår tidigare miljöutbildning hos Renova.

Återvinning är viktig för oss på många sätt och ett litet steg i rätt riktning är att även sortera våra förpackningar i matsalen. Här ser vi att vårt hushållsavfall minskar betydlig när vi, till skillnad från förut, kan sortera ut våra förpackningar.

Vi har skaffat nya kärl för sortering och tapetserat väggen bakom för att inspirera till att sortera mera.

Nu har vi även möjligheter att sortera samtliga fraktioner som förekommer inom företaget, så att de hamnar på rätt ställe.

Vi har nu skapat oss möjlighet att sortera och få våra förpackningar hämtade av Remondis.

.

Sorteringskärl i lunchrummet
Miljörummet med uppsamlingskärl.
Lättillgängliga kärl i hela verksamheten underlättar för att det skall bli rätt sorterat.
Sorteringskärl på utsidan
Återvinningscontainrar på utsidan

  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss