AP Eco Box – miljöåtervinning som ger bättre arbetsmiljö

Alf Pettersson AB har utvecklat ett nytt koncept för att råda bot på ett allvarligt arbetsmiljöproblem och har vävt in ekologisk hållbarhet som centralt fokus. Många aktörer inom lastbils-sektorn jobbar med att reducera energianvändning och utsläpp från transporter. Ny och förfinad teknik utvecklas i rask takt och branschen arbetar progressivt mot hårt uppsatta miljömål.

Alf Petterson ABs Eco Box syftar till att göra viktiga insatsvaror av biologiskt avfall. Idén kommer från ett arbetsmiljöproblem, men har visat stor potential också för ekologisk hållbarhet.

I serien finns:
Eco Box HH
Eco Box Roadside 
Eco Box Bas

Eco Box HH är ett nyutvecklat storskåp för tungdragare, som utöver normal förvaring och bränsletankar har en tekniskt avancerad sanitetsdel. I denna avskilda del möts man av en rofylld miljö, men under ytan göms avancerad teknik för att återvinna det biologiska avfallet som annars ofta går till spillo och förfular miljöerna runt våra vägar. Den största vinsten är relaterad till chaufförens arbetsmiljö och hälsa men återvinningen blir också ekologiskt värdefull.

Genom att separera materialet direkt vid källan kan effektiv återvinning uppnås. Urinen kondenseras med hjälp av överskottsvärme från bilens katalysator och leds direkt till bilens Urea tank (AdBlue) och bidrar där direkt till reningen av motorns avgaser. Mulldelen av materialet kultiveras med ”snälla bakterier” och värmen som genereras i förmultningsprocessen används till underhållsvärme när bilen är avstängd, vilket reducerar tiden som tillsatsvärmare måste drivas med diesel. Produktblad och bilder finns att ladda ner här.

Eco Box Roadside är en sidomonterad låda med en utdragskommod och ett fristående regnskydd. Urea-kondensator finns som ett valbart tillval.
Produktblad och bilder finns att ladda ner här.

Eco Box Bas är ett tillvalskit till våra enklare lådor med fallande lucka, i huvudsak bestående av ett utbyteslock med ändamålsenlig hålform och transport-täckning. Bas-varianten saknar funktioner för återvinning och bör inte användas för långa stopp och i stadsmiljö.
Produktblad och bilder finns att ladda ner här.

Text: Lirpa Atsröf


  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss