Kvalitets- och ledningssystem

I slutet av januari hade vi den årliga revisionen av vårt kvalitéts- och miljöledningssystem, ISO-9001 och ISO-14001. Vår revisionsledare från A3CERT noterade inga avvikelser eller anmärkningar och vi siktar på att det skall fortsätta så även framöver.

Vårt kvalitéts- och miljöledningssystem ger organisationen möjlighet och rätt förutsättningar till ständiga förbättringar och kontinuerlig utveckling och lyfter därigenom företaget till nya nivåer. Det ger oss bättre förutsättningar att möta framtidens ökade krav, behov och önskemål. 

För dig som kund betyder det att vi tillsammans kan skapa ännu bättre förutsättningar att svara upp mot ökade krav och önskemål från era kunder.

PS. Du har väl inte missat att vi har publicerat vår uppförandekod ”Code of Conduct” på hemsidan! Titta in under ”Om oss” / ”Trygg Processpartner” där du även finner vår kvalitets- och miljöpolicy.

Alf Pettersson AB’s policys


  • Kontakt

    Har du frågor?

    Kontakta oss